Paroda “Lietuviais esame mes gimę”

 

Ukmergės kraštotyros muziejuje sausio 13 d. atsidarė unikali kilnojamoji paroda „Lietuviais esame mes gimę“ apie užsienio lietuvių veiklą, skirta plačiajai Lietuvos visuomenei. Ši paroda jau buvo eksponuota Vilniuje, Kaune, Pagėgiuose, Alytuje, Kėdainiuose, Marijampolėje, Kybartuose ir kituose Lietuvos miestuose.
Parodos tikslas – Supažindinti Lietuvos piliečius su užsienio lietuvių politine kova dėl Lietuvos okupacijos nepripažinimo antroje XX amžiaus pusėje, bei parodyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą globalioje Lietuvoje ir šios organizacijos įnašą ugdant ir išlaikant išvykusiųjų lietuvių atsivežtą identitetą jų pasirinktoje svečioje šalyje.
Parodoje, nuotraukos ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvos išeivijos instituto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Kauno Pedagoginio muziejaus, bei Lietuvos centrinio valstybinio archyvo.
Lietuviai yra viena mažųjų istorinių tautų, kurios gyventojai gausiai išsibarstė po visą pasaulį. Lietuva ne tik buvo, bet ir yra pagal gyventojų skaičių viena iš Rytų Europos valstybių, į pasaulį išleidžianti daugiausiai emigrantų.
Ne veltui nuo pat pirmųjų Nepriklausomybės atkūrimo dienų Lietuvos politikai akcentavo, kad užsienyje gyvenantys tėvynainiai yra nedaloma tautos dalis, o jų bendravimas su gimtine yra aktualus ir svarbus, nes užsienio lietuvių įnašas jos tautiškumui išlaikyti turėjo ir šiandieną tebeturi gyvybiškos reikšmės Lietuvos valstybei ir jos valstybingumui. Taip buvo spaudos draudimo metais, taip buvo skelbiant pirmąją Lietuvos Nepriklausomybę, ją praradus, taip yra ir po Nepriklausomybės atkūrimo.
Dar 1932 metais buvo įsteigta Draugija užsienio lietuviams remti, bet jos veiklą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Karui baigiantis dalis tautos (apie 60 000) pasitraukė į Vakarus. Nenorėdami prarasti savo identiteto, pabėgėliai įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, siekdami suburti tuo metu jau egzistuojančias Kraštų bendruomenes, ir, pasak šios idėjos iniciatoriaus ir jos propaguotojo prel. Mykolo Krupavičiaus, pagrindinis organizacijos tikslas buvo „išlaikyti lietuviuose lietuvybę“.
Parodoje matysite Lietuvą, kurią sukūrė į užsienį išvykę mūsų tautiečiai nenorėdami prarasti savo tapatybės. Bet išvykdami, jie išsivežė tuos pačius lūkesčius ir norus kaip ir paliktų sesių ir brolių, kad Lietuva per amžius liktų laisva ir nepriklausoma valstybė. Ši paroda, tai iš paukščio skrydžio aukštumos, tai užsienio lietuvių gyvenimas, tai jų Lietuva. Ir nesvarbu kur mūsų tautiečiai bebūtų ir kur jie begyventų, ankščiau ar vėliau pajunta, kad savo sukurtoje Lietuvoje, juos jungia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.
Paroda globoja Amerikos lietuvis Leonas Narbutis.

Ukmergės kraštotyros muziejuje sausio 13 d. atsidarė unikali kilnojamoji paroda „Lietuviais esame mes gimę“ apie užsienio lietuvių veiklą, skirta plačiajai Lietuvos visuomenei. Ši paroda jau buvo eksponuota Vilniuje, Kaune, Pagėgiuose, Alytuje, Kėdainiuose, Marijampolėje, Kybartuose ir kituose Lietuvos miestuose.

Parodos tikslas – Supažindinti Lietuvos piliečius su užsienio lietuvių politine kova dėl Lietuvos okupacijos nepripažinimo antroje XX amžiaus pusėje, bei parodyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą globalioje Lietuvoje ir šios organizacijos įnašą ugdant ir išlaikant išvykusiųjų lietuvių atsivežtą identitetą jų pasirinktoje svečioje šalyje.

Parodoje, nuotraukos ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvos išeivijos instituto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Kauno Pedagoginio muziejaus, bei Lietuvos centrinio valstybinio archyvo.

Lietuviai yra viena mažųjų istorinių tautų, kurios gyventojai gausiai išsibarstė po visą pasaulį. Lietuva ne tik buvo, bet ir yra pagal gyventojų skaičių viena iš Rytų Europos valstybių, į pasaulį išleidžianti daugiausiai emigrantų.

Ne veltui nuo pat pirmųjų Nepriklausomybės atkūrimo dienų Lietuvos politikai akcentavo, kad užsienyje gyvenantys tėvynainiai yra nedaloma tautos dalis, o jų bendravimas su gimtine yra aktualus ir svarbus, nes užsienio lietuvių įnašas jos tautiškumui išlaikyti turėjo ir šiandieną tebeturi gyvybiškos reikšmės Lietuvos valstybei ir jos valstybingumui. Taip buvo spaudos draudimo metais, taip buvo skelbiant pirmąją Lietuvos Nepriklausomybę, ją praradus, taip yra ir po Nepriklausomybės atkūrimo.

Dar 1932 metais buvo įsteigta Draugija užsienio lietuviams remti, bet jos veiklą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Karui baigiantis dalis tautos (apie 60 000) pasitraukė į Vakarus. Nenorėdami prarasti savo identiteto, pabėgėliai įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, siekdami suburti tuo metu jau egzistuojančias Kraštų bendruomenes, ir, pasak šios idėjos iniciatoriaus ir jos propaguotojo prel. Mykolo Krupavičiaus, pagrindinis organizacijos tikslas buvo „išlaikyti lietuviuose lietuvybę“.

Parodoje matysite Lietuvą, kurią sukūrė į užsienį išvykę mūsų tautiečiai nenorėdami prarasti savo tapatybės. Bet išvykdami, jie išsivežė tuos pačius lūkesčius ir norus kaip ir paliktų sesių ir brolių, kad Lietuva per amžius liktų laisva ir nepriklausoma valstybė. Ši paroda, tai iš paukščio skrydžio aukštumos, tai užsienio lietuvių gyvenimas, tai jų Lietuva. Ir nesvarbu kur mūsų tautiečiai bebūtų ir kur jie begyventų, ankščiau ar vėliau pajunta, kad savo sukurtoje Lietuvoje, juos jungia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

Paroda globoja Amerikos lietuvis Leonas Narbutis.