Smetoninės 2024 – A. Smetonos 150-mečio jubiliejinė šventė!