Projektas „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“. Projekto organizatorius Vilniaus pilių kultūrinio rezervato direkcija. Projekto koordinatorius mokykloje Kristina Adamonienė – Dukstynos pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja. Piešinių konkurso kuratorė Zita Dikienė – Dukstynos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja. Projekte dalyvauja 7b klasės mokiniai ir dalis 6b klasės mokinių.

Baltijos kelias ir mūsų laisvė“ – tai Vilniaus pilių kultūrinio rezervato direkcijos projektas, kurio tikslas ugdyti pilietiškumo jausmą ir bendražmogiškas vertybes, skleidžiant aktualizuotą informaciją apie „Baltijos kelią“.

Projekte dalyvauja 7b ir 6b klasės mokiniai, istorijos mokytoja Kristina Adamonienė ir dailės mokytoja Zita Dikienė. 2015 m. birželio mėn. mokinai dalyvavo ekskursijoje Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje, skirtoje priminti 1989 08 23 d. „Baltijos kelio“ įvykius, apžiūrint istorines rezervato vietas, kuriose prasidėjo „Baltijos kelias“ – gyva žmonių grandinė apjuosusi 3 Baltijos šalis.

2015 m. birželio – rugsėjo mėn. mokiniai rinko ir užrašė prisiminimus apie Baltijos kelią iš vaikų artimos aplinkos.

Rugsėjo mėn. vaikai piešė piešinius konkursui „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“.

Spalio mėn. organizuota mokinių piešinių paroda, apdovanoti 3 geriausių piešinių autoriai: Kristupas Krinickas (7b kl.), Auksė Armašu (7b kl.) ir Rasa Morkūnaitė (7b kl.).

2016 m. bus išleistas leidinys, aktualizuojantis UNESCO saugomą nematerialųjį kultūros paveldą Lietuvoje – „Baltijos kelią“. Leidinys, pristatys „Baltijos kelio“ istorinę medžiagą, iliustruotą projekte dalyvaujančių mokinių užrašytais „Baltijos kelio“ dalyvių pasakojimais ir vaikų piešiniais.

Tikime, kad dalyvavimas projekte „Baltijos kelias ir mūsų laisvė“ yra puiki galimybė ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą.