Ukmergės kraštotyros muziejus ieško naujo komandos nario – muziejininko

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

Ukmergės kraštotyros muziejus, biudžetinė įstaiga, buveinės adresas: Kęstučio a. 9, LT- 20114, Ukmergė, kodas 190346558.


Pareigybė (darbo pobūdis):

Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkas yra biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris turi:

 • Planuoti ir kurti parodas, kultūros ir kitus muziejinius renginius;

 • Inicijuoti projektų paraiškas;

 • Organizuoti istorinę, etnografinę, mokslinę ir švietėjišką veiklą: rengti nuolatines/ virtualias ekspozicijas ir parodas, rašyti straipsnius, ruošti pranešimus;

 • Dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS);

 • Dirbti su „Kultūros pasas“ platforma – atnaujinti ir kurti, vesti edukacinių užsiėmimų programas;

 • Rengti informacinę medžiagą, susijusią su vykdoma parodine ir edukacinių užsiėmimų veikla;

 • Dalyvauti tiriamojoje muziejaus veikloje, rinkti ir kaupti eksponatus – muziejines vertybes;

 • Bendradarbiauti su švietimo įstaigomis ir kitomis atminties institucijomis.

Pareigybės lygis – A2
Darbo sutarties rūšis –  neterminuota.


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti istorinės krypties arba istoriko aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 2. Mokėti bent vieną ES oficialią darbinę (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

 3. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai ir komandoje;

 4. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

 5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;

Laukiame Jūsų CV el. paštu iki 2022-10-10.
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 63957, el.p. info@ukmergesmuziejus.lt