Antaninės Užugirio krašte – birželio 12 dieną

Antaninės