Kviečiame lankytis atnaujintame Ukmergės kraštotyros muziejuje!

Įspūdžių ištroškusius ir pavargusius nuo karantino kviečiame į atnaujintą Ukmergės kraštotyros muziejų!
 
Atnaujintoje nuolatinėje Ukmergės kraštotyros muziejaus ekspozicijoje istorinė ir archeologinė medžiaga puikiai dera su erdviniais eksponatais ir interaktyviais sprendimais. Kiekvienas - mažas ar didelis - muziejaus lankytojas pajus, kad Ukmergės krašto istorija čia ne tik gyvena, bet ir atgyja...
 
Daugiau informacijos straipsnyje, paruoštame prieš atidarymą:
https://welovelithuania.com/ukmerges-krastotyros-muziejus-netrukus-atvers-duris/
 

Nuotraukos Dainiaus Vyto.


Virtuali paroda: „Mykolas Strioga - plastinės harmonijos kūrėjas“

Ukmergės kraštotyros muziejus minėdamas  garbų  Ukmergės krašto skulptoriaus - Mykolo Striogos 90-ąjį jubiliejų parengė virtualią parodą, pristatančią muziejaus fonduose saugomus skulptoriaus kūrinius.

Mykolas Strioga – Ukmergės krašto skulptorius ir dekoratyvinių interjero detalių kūrėjas. 1956 m. baigė Vilniaus dailės instituto skulptūros fakultetą ir pradėjo savo, kaip laisvo menininko kūrybinį kelią. Savo kūrinius M. Strioga nuo 1960 m. eksponavo grupinėse parodose, nuo 1996 m. rengė skulptūros parodas ir kartu su broliu L. V. Strioga, surengė keletą personalinių parodų Aukštaitijos miestuose: Ukmergėje (2001, 2021 m.), Molėtuose (2001, 2004 m.), Kėdainiuose (2001 m.).

Per savo kūrybinį kelią M. Strioga surado ir išgrynino jo sielai artimą skulptūrų plastinę harmoniją. Skulptoriaus kūriniai pasižymi paviršiaus glotnumu, plastiškų formų tikslumu ir išbaigtumu. Svarbiausi M. Striogos kūriniai, esantys Ukmergės rajone turi itin svarbią istorinę ir meninę vertę, nes yra saviti Ukmergės krašto istorijos įvykių simboliai dabartyje: paminklas pijorų vienuoliams šalia Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios, atminimo akmuo archeologo Jono Puzino sodyboje, Svaronių kaime (Ukmergės r.). Taip pat bareljefai: pirmajam Ukmergės merui B. Dirmantui, Lietuvos partizanų „Vyties“ apygardos vadui Juozui Krikštaponiui ir daktarui Jonui Basanavičiui.

Striogos sukurtų antkapinių paminklų yra Kurklių (Anykščių r.), Deltuvos (Ukmergės r.) ir Ukmergės kapinėse, sukurtomis dekoratyvinėmis skulptūrėlėmis savo rinkinius yra papildę Lietuvos Nacionalinis ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejai ir išgabentos į JAV ir Vokietijos privačias kolekcijas.

Virtualioje parodoje pristatoma 20 muziejaus fonduose saugomų menininko dekoratyvinių skulptūrų, kurias pats M. Strioga 2013 m. padovanojo muziejui. Eksponuojamose skulptūrose įrėžtos datos nurodo, jog daugumą jų sukurtos 2001-2013 m. laikotarpyje. Vyraujančios temos: šeimos santykių, mitologijos ir tautosakos bei įvairių jausminių būsenų motyvai. Dekoratyvus plastiškumas, lengvumo ir erdviškumo pjūtis, harmoningai susiliejantys siluetai, detalių pabrėžimas ir gausus linijiškumas pagrindiniai epitetai, kuriais galima apibūdinti kiekvieną M. Striogos sukurtą skulptūrą.

 


Ukmergės kraštotyros muziejus skelbia konkursą į muziejininko pareigas

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

Ukmergės kraštotyros muziejus, biudžetinė įstaiga, buveinės adresas: Kęstučio a. 9, LT- 20114, Ukmergė, kodas 190346558.


Pareigybė (darbo pobūdis):

Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkas yra biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris turi:

 • Planuoti ir kurti parodas, kultūros ir kitus muziejinius renginius;
 • Inicijuoti projektų paraiškas;
 • Organizuoti istorinę, etnografinę, mokslinę ir švietėjišką veiklą: rengti nuolatines/ virtualias ekspozicijas ir parodas, rašyti straipsnius, ruošti pranešimus;
 • Dirbti su Lietuvos integralia muziejaus informacijos sistema (LIMIS);
 • Dirbti su „Kultūros pasas“ platforma - atnaujinti ir kurti, vesti edukacinių užsiėmimų programas;
 • Rengti informacinę medžiagą, susijusią su vykdoma parodine ir edukacinių užsiėmimų veikla;
 • Dalyvauti tiriamojoje muziejaus veikloje;
 • Bendradarbiauti su švietimo įstaigomis ir kitomis atminties institucijomis.

 

Pareigybės lygis – A1
Darbo sutarties rūšis -  neterminuota.


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti istorinės krypties ARBA istoriko aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Mokėti bent vieną ES oficialią darbinę (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 3. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai ir komandoje;
 4. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;

Laukiame Jūsų CV el. paštu ukmuziejus@gmail.com iki 2021-04-15.
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 63957, el.p. ukmuziejus@gmail.com.


Pranešimas: muziejaus automobilio pardavimo aukciono tvarka (aukcionas vyks KOVO 30 d. 14 val.)

Ukmergės muziejus parduoda savo nemažai tarnavusį automobilį PEUGEOT 406 (2002m.) aukciono būdu. Pradinė kaina 300 Eur. Aukcionas vyks KOVO 30 d. 14 val Informacija čia: muziejaus_automobilio_aukcionas.pdf