Liepos 23-ąją – tradicinė Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė

Šiais metais šventė bus skirta Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiui paminėti. Renginys įvyks monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke. Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventę organizuodavo pats monsinjoras Alfonsas Svarinskas, šiemet ji įvyks jau 20-ąjį kartą. Šventės metu Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pirmąjį kartą pristatys autobiografinę knygą „Prieš visus vėjus“.

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚:
𝟏𝟏:𝟎𝟎 Partizanų pagerbimas Dukstynos kapinėse.
🔸 Kalbės kunigas Mindaugas Martinaitis.

𝟏𝟐:𝟎𝟎 Šv. Mišios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke (Ukmergės r., Vidiškių sen., Kadrėnų k.).
🔸 Mišias už laisvės kovotojus aukos Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič, kardinolai, vyskupai ir kunigai. Giedos solistas Mindaugas Zimkus.

𝟏𝟑:𝟎𝟎 Ukmergės kraštotyros muziejaus pranešimas, skirtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos jubiliejui paminėti.
🔸 Žodį tars kardinolas Sigitas Tamkevičius bei Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas.

𝟏𝟑:𝟑𝟎 Vyskupo Jono Kaunecko prisiminimų knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymas.
🔸 Kalbės dr. Pranas Kiznis, dr. Lina Šulcienė, aktorius Albinas Keleris, kunigas Nerijus Pipiras, Vilniaus universiteto dokt. Vytautas Sinica, vyskupas Jonas Kauneckas.

𝟏𝟒:𝟑𝟎 Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ koncertas.
🔸 Vaišinsime kareiviška koše.

Kviečiame!