34. Kryžius skirtas kankiniui arkivyskupui Mečislovui Reiniui.

Mečislovas Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Utenos apskrityje, Daugailių parapijoje, Madagaskaro kaime.

1907 m. įšventintas kunigu.
1940 m. liepos 18 d. popiežiaus Pijaus XII paskirtas tituliniu Cypselos arkivyskupu.
1947 m. birželio 12 d. sovietų valdžios suimtas, tardytas, o lapkritį Ypatingojo pasitarimo „už talkininkavimą tėvynės išdavikams, dalyvavimą antitarybinėje nacionalistinėje organizacijoje ir antitarybinę agitaciją“ nuteistas 8 metams ir įkalintas Vladimiro (Rusija) kalėjime.
Mirė kalėjime 1953 m. lapkričio 8 d., palaidotas bendrame kape.

Iniciatorius: jaunimo organizacija „PRO PATRIA“.
Autorius: tautodailininkas, medžio drožėjas, kryždirbys A. Teresius.
Kryžius pastatytas 2019 m. žmonių paaukotomis lėšomis.