7. A rinktinės IV batalionui

V. Gorio nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės 4–ojo bataliono partizanų atminimui. Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.

4- ojo Semeliškių bataliono vadas – A. Galinis-Juodoji Kaukė. Vei- kė Aukštadvario ir Trakų valsčiuose (iki Kaukinės miško). Žiežmarių valsčiuje veikė I. Nasutavičiaus-Bondaro, Česonio-Perkūno, P. Kabaros-Koto, M. Savicko ir kitų būrių partizanai.

Antanas Galinis-Juodoji Kaukė žuvo 1945 m. liepos 1 d. Jagėlonių miške.

Ignas Nasutavičius-Miglinas (Bondaris, Bondaras) žuvo 1945 m. spalio 20 d. Semeliškių valsčiaus miško slėptuvėje tarp Peliūnų ir Stačiūnų kaimų kartu su Koto būrio 7 partizanais, išduoti vidinio agento Romano. Išniekinti Semeliškėse, užkasti prie Trakų apkasuose.

Motiejus Česonis-Perkūnas žuvo 1945 m. gegužės 28 d. Jagėlonių miške.

Petras Kabaras-Kotas žuvo kartu su broliu Stasiu 1945 m. spalio 20 d. Mykolas Savickas-Laukys 1945 m. rugpjūčio 15 d., tremiant iš Zabaraukos kaimo partizanų šeimas, buvo NKVD užverbuotas.

Nuo 1946 m. 4-ajam batalionui vadovavo Zigmas Dzventlauskas-Liepsna. Jo veikimo arealas – Semeliškių, Aukštadvario, Trakų ir Onuškio valsčiai.

Zigmas Dzeventlauskas-Lieptas, išduotas MGB agento Butkaus, suimtas 1946 m. balandžio 11 d. Nuteistas kalėjo Vorkutoje, Magadane, Chabarovsko krašte. Žuvo lageryje.