9. A rinktinės VI batalionui

A. Vyšniausko nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės 6–ojo bataliono partizanų atminimui. Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.

Įkurtas 1946 m. pavasarį. Jam vadovauti buvo paskirtas Klemensas Gurskas-Riešutas. Bataliono veikimo arealas – Rumšiškių, Petrašiūnų, Karmėlavos, Jonavos valsčiai.

K. Gurskas-Riešutas žuvo 1947 m. spalio 21 d. Karmėlavos valsčiuje, Svilonių kaime kartu su J. Simanavičiumi-Mažyliu. Palaikai išniekinti Jonavos turgavietėje, užkasti prie Neries.

1953 m. vasarį buvo suimtas paskutinis DKA A rinktinės kovotojas Jono Misiūno-Žalio Velnio 1-ojo štabo narys D. Matačiūnas-Jazminas, kilęs iš Žaslių valsčiaus Paukščių kaimo.