Šventinė paroda ir foto studija su akcijomis kviečia jus

23 - 25 d. muziejus nedirba. 26 d. dirbsime 11 – 16 val.
Kitomis dienomis - įprastas darbo laikas: III-VI: 10-18 val. VII: 10-17 val. I-II: išeiginės.

MUZIEJUS JUMS DOVANOJA NEMOKAMĄ PARODĄ SU GIDU IR ŠVENTINĘ FOTO STUDIJĄ SU AKCIJOMIS!

Norime Jus pakviesti, apsilankyti muziejuje ir pamatyti, iš muziejaus fondų surinktą, Kalėdinių atvirukų ir šventųjų parodą, bei apsilankyti foto studijoje!

Kalėdinės foto studijos kainos:
- 1 momentinė nuotrauka grupei arba šeimai - nemokamai!
- nuotraukos internetui - nemokamai.

- momentinės nuotraukos vaikams - 0,50 Eur.
- momentinės nuotraukos suaugusiems - 1,00 Eur.

* internetines nuotraukas patalpinsime muziejaus svetainėje ir facebook paskyroje po švenčių.


DVARO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PARENGTI UŽUGIRIO DVARO PARKO TERITORIJOS SU PRIEIGOMIS,
UKMERGĖS R. SAV., TAUJĖNŲ SEN., UŽULĖNIO K., DVARO G. 3, TVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Sklypo plano brežinys >>

Aiškinamasis raštas >>

Ukmergės rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Užugirio dvaro sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 797) parko (unikalus kodas kultūros vertybių registre 27624) teritorijos su prieigomis tvarkymo projektinius pasiūlymus:

Objekto adresas: Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., Dvaro g. 3

Žemės sklypo numeris: 4400-1940-6809, žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: koncervacinė.

Projektuotojas: UAB „Remonto ir statybos projektas“, projekto vadovas Birutė Kudžmienė, atestato Nr. 3535, el./p. institutas@respro.lt, Tel. 8 340 56 699.

Projekto užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, į/k 188752174, Kęstučio a. 3 Ukmergė, Tel. Nr.. 8 340 60 302, el./p. savivaldybe@ukmerge.lt.

Susipažinti su pasiūlymais galima nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki lapkričio 16 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, 26 kab. (Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė), ir š. m. lapkričio 6 - lapkričio 16 darbo dienomis., 7.00- 16.00 valandomis, projektuotojo buveinėje Vytauto g 77 Ukmergė, taip pat Savivaldybės ir Ukmergės kraštotyros muziejaus tinklalapiuose.

Informacija teikiama telefonu +370 686 29 881.

Pasiūlymų teikimas: iki viešo susirinkimo pasiūlymai projektuotojui gali būti teikiami raštu adresu: Vytauto g 77 Ukmergė, arba el./p. institutas@respro.lt, , viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami žodžiu.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas su visuomene įvyks 2017 m. lapkričio 16 d. 17:30 val. Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio skyriuje (A. Smetonos dvare), Dvaro g. 3, Užulėnio k., Ukmergės r.

Užugirio parko tvarkymo gairės

Siekiant estetiško ir autentiškai pagrįsto istorinio parko vaizdo – ir sodybos želdinių visumos įspūdžio - pradžiai šalintini pažeistieji ir menkaverčiai želdyno elementai: kadaise neapdairiai įveistieji uosialapiai klevai (išskyrus jų mišrintos su liepomis alėjos atkarpėlę kaip iliustracinį pavyzdį) bei pertekliniai, savaime prižėlę medyną sutankinantys baltalksniai, berželiai, drebulės, blindės, klevukai, uosiukai /visų pirma, džiūties pažeistieji/, karklai.

Ūksmei atsparios ir pakančios genėjimui liepos daugiausia tik genėjimu sureguliuojamos, ypač alėjose, šalinant iš jų vien maksimaliai sutankėjusius, smarkiai užskurdusius egz.

Rekonstrukciniai kai kurių želdyno elementų – tarp jų gausiausių tujų žaliasienių kirtimai, - retinimai, šviesinimai su atkuriamaisiais sodinimais – atliekami keliais vykmečiais, vengiant per staigaus atidengimo vėjams ir saulėkaitai ilgai ūksmėje buvusių želdinių, juos irgi atitinkamai genint ar keičiant pirminį projektą atitinkančiais arba giminingais sprendimais.

Teritorijos tvarkymo tikslai

• Išsaugoti, istoriškai atkurti, pritaikyti visuomenės poreikiams nekilnojamąją kultūros vertybę – Užugirio dvaro sodybos parką, aplinkinę teritoriją ir integruoti Užugirio dvaro sodybos teritoriją į rajono geoekologinės takoskyros gamtinio karkaso sistemos dalį (Taujėnų -Užulėnio), kuri priklauso rajono gamtinio karkaso rajoninio tarpsisteminio stabilizavimo arealui Natūra 2000.

• Projektu numatoma stiprinti kraštovaizdžio ekologines funkcijas, estetines funkcijas (apima kraštovaizdžio panoramas, siluetus, vizualinius ryšius, erdvinį kraštovaizdžio karkasą, parkų architektūrą, želdinių ir architektūros istorinę ir semantinę harmoniją), kultūrines funkcijas (apima grožį, įkvėpimą, poilsį ir visa tai, kas prisideda prie dvasinės gerovės).

• Projekto vykdymo metu kompleksiškai atnaujinti, išsaugoti ir atkurti Užugirio dvaro, vadinamo Užugirio kiemu, želdynus, išsaugant jo kraštovaizdžio savitumą, atskleidžiant istorinį teritorijos kontekstą, išryškinant parko architektūrinę, ekologinę, dendrologinę ir edukacinę vertę ir kokybę, tvarkomų objektų stilistinį vieningumą, ilgaamžiškumą, tvarumą ir sudaryti sąlygas pažinti ir naudotis vietovės kraštovaizdžio vertybėmis.

• Nuolatinė želdynų apsauga, atgaivinimas, palaikomoji priežiūra padėtų išsaugoti Užugirio dvaro sodybos kultūrinio kraštovaizdžio savitumą ir įvairovę, palaikyti ir gerinti jo kokybę. Teritorijos kraštovaizdžio vertę lemia kompozicija, savitumas, dendrologinės vertybės ir vertė šalies istorijoje. Numatyta tvarkyti dviejų skirtingų tipų kraštovaizdžio objektai – reguliaraus ir plastiško suplanavimo parkai dvaro sodyboje apsijungiantys į vientisą visuomenei patrauklų objektą. Numatoma įgyvendinti moksliškai pagrįstus, novatoriškus žaliosios infrastruktūros kūrimo sprendimus, kurie stiprintų kraštovaizdžio ekologinio kompensavimo funkcijas, padėtų didinti ekologinį teritorijos stabilumą, kraštovaizdžio įvairovę, padėtų atsikurti natūralioms buveinėms, užtikrintų gamtinio karkaso vientisumą, mažintų kraštovaizdžio fragmentaciją.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Šio projekto tikslas:

• Užugirio dvaro sodybos kraštovaizdžio ir architektūrinis išbaigtumas, reabilituojant sodybos istorinę raidą;

• Subalansuota ir darni turizmo, poilsio ir edukacijos funkcijų plėtra nagrinėjamoje teritorijoje;

• Vietos išskirtinumo įženklinimas per viešųjų erdvių formavimą ir įvairių visuomenės grupių interesų suderinimas, atsižvelgti į ekonomines prielaidas;

• Pridedamosios ir išliekamosios vertės sukūrimas.

• Regiono patrauklumo didinimas.

Tvarkomieji paveldosaugos darbai

• Tvarkybos darbų metu numatoma restauruoti dvaro parko istorinius želdynus, takus, šalinant dalį neperspektyvių vėlesnio nei dvaro laikotarpio ir savaiminius želdinius. Iš išlikusių mažosios architektūros elementų minėtini restauruojami penki šuliniai.

Tvarkomieji statybos darbai

• Tvarkomaisiais statybos darbais numatoma kapitališkai suremontuoti esamą pirties lieptą, demontuoti esamą pavėsinę, lauko tualetą, rekonstruoti esamą pagalbinio ūkio paskirties pastatą su lauko tualetais, įrengiant pavėsinę su židiniu ir sanitariniu mazgu, pastatyti naują lieptą į ežerą, skirtą dvaro lankytojų rekreacijai, įrengti pantoninį pažintinį taką su prieplauka ir apžvalgos bokšteliu, nutiesti pėsčiųjų taką vaizdinga ežero pakrante, įrengti pėsčiųjų takus peizažinio parko teritorijoje, įrengti atokvėpio aikšteles su laužaviete.


Tapybos darbų paroda „Rusiškas Vernisažas“

Nusipelniusių Rusijos  ir įžymių Baltarusijos dailininkų sąjungų meistrų tapybos darbų paroda „Rusiškas Vernisažas“

Ukmergės kraštotyros muziejuje
2017 m. lapkričio 10 – 25 dienomis.
Atidarymas lapkričio 10 d. 15 val.

Parodos lankymas:
II-V: 9-17 val. VI: 9-16 val. VII-I: išeiginės


Dainiaus Vyto nuotraukų paroda "Mūsų ugniagesiai"

Ukmergės rajono priešgaisrinės tarnybos 25-ųjų metinių minėjimo proga Ukmergės kraštotyros muziejuje atidaryta šiuose kraštuose gerai žinomo fotomenininko, savanorio ugniagesio Dainiaus Vyto nuotraukų paroda “Mūsų ugniagesiai”. Ugniagesių vadovai gyrė autorių ne tik kaip menininką, bet ir kaip žmogų atsidavusį savo veiklai, bei sugebantį atkreipti dėmesį į paprastų žmonių gyvenimą ir tai perteikti profesionalaus fotografo akimis. Pats Dainius Vytas minėjo, kad tai paroda kuria jis negali džiaugtis, nes vis dėl to nuotraukos byloja apie kitų žmonių nelaimes, išgyvenimus, netektis. Atidarymo dalyviai vienbalsiai komentavo, kad mums reikalingos tokios parodos, bei ragino autorių dažniau rengti parodas ar net išleisti savo albumą.

Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš įvairių gaisro gesinimo įvykių, bei gaisro paliktų pasekmių. Taip pat perteiktos ugniagesių darbo ir aplinkos detalės, portretai.

Paroda veiks spalio 19 – lapkričio 4 dienomis, Ukmergės kraštotyros muziejuje


Kazimiero Barišausko juvelyrikos paroda

Kiek pats prisimenu, visada kažką kūriau, – sako Kazimieras. – Vertingiausia Dievo dovana žmogui – gebėjimas kurti. Paklaustas, kam tai darau, atsakau: kad pats sau save pateisinčiau“.

Parodoje „KB Kazimiero Barišausko juvelyrika“ eksponuojami 138 autoriniai darbai, sukurti per pastaruosius trejus metus. Kazimieras puikiai įvaldęs modernias juvelyrikos meno išraiškos priemones, naudoja sidabrą, juodmedį, kaulą, įvairius akmenis. Darbų atlikimo technika – graviravimas, montavimas, liejimas. „Man patinka laimingos moterys – gražu, kaip krintanti žvaigždė… – sako K. Barišauskas, paklaustas apie paskatas pasirinkti juvelyro profesiją. – Seniai supratau, kad lindėjimas dirbtuvėje suteikia kur kas daugiau galimybių nei spoksojimas į naktinį dangų…“

Parodoje pristatomi ne tik menininko darbai, bet ir mintys. Jis visada turi su savimi knygelę, kurioje užrašo tai, ko negali išdrožti, išgraviruoti ar nulieti. Kazimieras sako, kad kažką – dienoraščius, eilėraščius rašė nuo tada, kai išmoko rašyti. O minčių knygelė atsirado prieš keletą metų, kai bičiuliai knygrišiai padovanojo dailiai įrištas mažas odines knygeles.

Beveik 20 metų dirbdamas Trakų istorijos muziejuje, Kazimieras yra rekonstravęs ne vieną dešimtį archeologų rastų senųjų papuošalų, sukūręs kunigaikščių bei didikų spaudų kopijas, atkūręs Slibino ordino, kuriam priklausė ir Vytautas Didysis, ženklą.

Kazimieras Barišauskas yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 1985-ųjų. Menininkas yra surengęs nemažai personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, pirmasis Vilniaus Kaziuko mugėje pradėjo kaldinti šventės monetas. Nuo 1998 m. dalyvauja gyvosios istorijos renginiuose ir projektuose, pristatydamas archeologinių radinių rekonstrukcijas. 2002 metais Kazimieras tapo Kultūros ministerijos premijos laureatu.